Hi ha solució per casos de mossegada creuada?

La mossegada creuada es produeix quan hi ha una incorrecta alineació entre la mandíbula superior i la inferior a l’hora de mossegar. Aquesta mala oclusió de la boca pot derivar en problemes més greus de caràcter esquelètic i muscular. La mossegada creuada es pot presentar tant en pacients adults com en nens, però té solució…