CONDICIONS GENERALS

 1. Identificació i activitat de la societat
  El titular i responsable del domini www.dentalcatalunya.cat és la societat Dental Manresa 1, S.L. (B-66136128) societat limitada de nacionalitat espanyola amb domicili a Carretera de Vic 119, 08241 Manresa, Barcelona (Espanya), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, titular del lloc web www.dentalcatalunya.cat.
 2. Descripció de www.dentalcatalunya.cat
  El principal servei que s’ofereix en el domini www.dentalcatalunya.cat és el subministrament d’informació sobre els productes i activitats propis de la companyia Dental Manresa 1, S.L.
 3. Prestació dels serveis per Dental Manresa 1, S.L.
  La prestació dels serveis de Dental Manresa 1, S.L., a través de www.dentalcatalunya.cat és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions generals.
  Dental Manresa 1, S.L., rebutja la responsabilitat a què doni lloc una mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix Dental Manresa 1, S.L., comunicarà a l’usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.
 4. Drets i obligacions de l’usuari.
  L’usuari s’obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Dental Manresa 1, S.L., ded’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, la moral i l’ordre públic generalment acceptades. L’usuari no tindrà dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, ja sigui per causes pròpies o alienes.
 5. Propietat intel·lectual
  Tots els continguts de www.dentalcatalunya.cat enen forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Dental Manresa 1, S.L. o de tercers i emparats per la llei.

  En cap cas l’accés als serveis de Dental Manresa 1, S.L., suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Dental Manresa 1, S.L. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.dentalcatalunya.cat i la utilització contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.
 6. Enllaços (links)
  Dental Manresa 1, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.dentalcatalunya.cat. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s’accedeixi a través d’enllaços (links) inclosos www.dentalcatalunya.cat. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts a www.dentalcatalunya.cat tenen una finalitat merament informativa i en cap cas suposa una recomanació sobre els mateixos.
  Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç al domini www.dentalcatalunya.cat a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a Dental Manresa 1, S.L.

  Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Dental Manresa 1, S.L. que es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.dentalcatalunya.cat,quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.
 7. Modificacions.
  La data d’última actualització dels continguts a www.dentalcatalunya.cat pot ser sol·licitada per l’usuari enviant un e-mail a info@dentalmanresa.com.

  Dental Manresa 1, S.L. podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades a www.dentalcatalunya.cat, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.
 8. Legislació i jurisdicció aplicable.
  Dental Manresa 1, S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.
 9. Consentiment de l’usuari.
  L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plenament i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.dentalcatalunya.cat o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVADESA I CONFIDENCIALITAT.


Per contactar amb Dental Manresa 1, S.L., se sol·liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

Dental Manresa 1, S.L. ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny.

En prémer “enviar” en el formulari de contacte, l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals.

Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a: info@dentalmanresa.com Dental Manresa 1, S.L., Carretera de Vic 119, C.P. 08241 Manresa, Barcelona Tel. 932 499 999.

COOKIES


El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).


Protecció de Dades Personals


Dental Manresa 1, S.L. garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.dentalcatalunya.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Dental Manresa 1, S.L. les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l’enviament de formularis de petició d’informació. Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.

D’aquesta forma, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d’informació, que és ell únic punt d’entrada d’informació de caràcter personal.

Dental Manresa 1, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició, d’acord amb l’establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a la Direcció de Comunicació de Dental Manresa 1, S.L., mitjançant un correu electrònic a info@dentalmanresa.com o bé enviant un escrit a Dental Manresa 1, S.L. Carretera de Vic 119, C.P. 08241 Manresa, Barcelona (Espanya), fent constar sempre la identitat de l’usuari.

Dental Manresa 1, S.L., es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.