Menú Cerrar

La solució per dents trencades: carilles i implants

solucio-per-dents-trencades

solucio-dents-trencades-carilles

Els traumatismes dentals s’han de considerar com una urgència en l’atenció clínica i per tant, s’han de tractar de forma immediata.

Les estadístiques indiquen que els traumatismes bucodentals són un dels problemes dentals en nens més freqüents en edats compreses entre els 5 i 10 anys.

No obstant això, aquest tipus de lesions es produeixen tant en nens com en adults, en peces temporals, definitives o denticions mixtes. En cada cas cal veure quina és la millor solució per dents trencades.

 

En un traumatisme a la boca, les peces que poden patir una fractura dental més fàcilment són aquelles que tenen una estructura dental feble com és el cas de les peces dentals que tenen empastes o materials de reconstrucció. La seva estructura dental no és compacte i la reconstrucció fa que siguin més fràgils i sensibles a cops.

Depenent de la gravetat del traumatisme i l’afectació a la peça dental es definirà l’actuació odontològica en cada cas.

 

Tipus de fractures de dents

Les fractures dentals causades per traumatismes, poden ser;

  • Completes
  • Incompletes
  • Horitzontals o verticals
  • De corona
  • D’arrel

 

Vols millorar el teu somriure i la teva salut dental? FEM-HO POSSIBLE

 

Solució per dents trencades

Avui dia l’odontologia ens brinda la possibilitat de portar a terme restauracions estètiques per mitjà de diferents tractaments com són les carilles de composite o les carilles de ceràmica, entre d’altres.

Per tractar la majoria de les fractures dentals són pocs els casos en els quals el dany causat a la dent i a les estructures veïnes comprometen la permanència de la dent en boca havent de ser extreta. No obstant això i davant tal situació, també comptem amb opcions per restituir la peça amb implants dentals que permeten reposar i retornar la funció bucodental i estètica al teu somriure.

Afectació de dents trencades

  • Traumatisme dental sense dany aparent.

Es tracta d’un cop no gaire fort en el que no s’observa dany a primera vista perquè no hi ha pèrdua d’estructura dental.

En aquest cas poden aparèixer línies generalment verticals que s’observen en l’esmalt indicant petites micro fissures en l’estructura dental. No són fractures però poden condicionar l’aparició d’alguna lesió a curt o llarg termini.

 

Per solucionar una dent trencada és important comprovar la sensibilitat de la dent sospitant una possible lesió en la part vital del mateix (nervi).

 

Destacar que en qualsevol cas, és important que el professional faci una valoració i diagnòstic del dany produït i després indicar, al pacient, el tractament adequat.

 

  • Traumatisme dental que sí altera l’estructura dental.

És possible que l’afectació sigui només a nivell de l’esmalt dental i no ocasioni lesió a la part interna de la dent, però comporta la pèrdua d’una part de la peça.

En aquesta tipologia de fractura dental no sempre existeix dolor i pot variar entre afectar a la mateixa peça fracturada o bé, incidir en la zona veïna.

 

  • Traumatisme amb afectació de l’estructura interna.

Si valorem el dany dental que pot provocar un cop, cal tenir en compte aquells danys que afecten a l’estructura interna de la dent (dentina) però no arriben fins a càmera palpar (nervi).

En ocasions els traumatismes amb afectació interna poden necessitar una solució a la dent trencada centrada en el conducte. Per conèixer la real afectació cal que el dentista faci una valoració particular de cada cas.

 

  • Traumatisme amb afectació al nervi.

La gravetat del dany provocat pel traumatisme és major i ha afectat la càmera pulpar, el nervi de la dent que ha rebut el cop. En aquest cas primer s’ha de realitzar un tractament de conducte i després rehabilitar la peça en la seva funció estètica. En casos d’aquesta magnitud, el tractament dependrà de la valoració professional ja que existeixen altres condicionants que poden indicar un abordatge o contraindicar-ne un altre.

 

Actuar en traumatismes bucodentals

El tractament del traumatisme pot requerir una atenció clínica immediata. Es poden donar casos que tenen una afectació de les dents però també presenta problemes en altres estructures i teixits com poden ser la geniva, llavis, os i llengua. Estem davant d’un impacte que produeix unes lesions de major gravetat.

Si ens trobem davant d’una situació com aquesta, cal guardar la calma, fer una primera actuació de neteja de la zona i immediatament acudir a una clínica per fer una atenció bucodental adequada.

Les primera actuació d’emergència en aquestes circumstancies ha de ser rentar la zona afectada amb antisèptic bucal per llevar la sang o algun cos estrany en boca. Amb l’aplicació de l’antisèptic bucal també s’aconsegueix retirar les bactèries que puguin agreujar la zona ferida.

Un cop el pacient està a la clínica dental, el professional de l’odontologia farà una valoració i diagnòstic del traumatisme i donarà la solució per les dents trencades del pacient.

 

Desplaçament de peces en traumatismes greus

Aquest tipus de lesions solen presentar desplaçament dental en major o menor grau i danys estructurals de gravetat distinta segons la violència de l’impacte.

En traumatismes greus hi pot haver afectació de l’os, ocasionant sagnat bucodental, dolor i inflamació de la zona afectada pel traumatisme.

 

El desplaçament dental pot realitzar-se en diverses direccions com a conseqüència de l’impacte i afectar de manera diferent a la resta d’estructures. El moviment pot ser cap a fora afectant a llavis, cap a l’interior de la cavitat bucal, lesionant la llengua o el paladar.

Es pot generar intrusió quan la dent es clava a l’os, pot haver rotat, patit un major desplaçament o fins i tot, l’extracció total de la peça.

En els traumatismes que produeixen l’expulsió total d’una peça dental cal actuar amb promptitud i no s’ha de perdre la calma. Es recollirà la peça dental i es col·locarà en solució fisiològica o llet per portar-la fins a clínica dental per intentar la reimplantació de la dent.

 

Recordar que en cas de traumatisme es recomana fer una visita a la clínica dental per valorar el dany i aplicar el tractament que comporti la millor solució per dents trencades segons la valoració del professional.

Encara que els danys siguin invisibles als ulls i el dentista no requereixi cap intervenció, s’aconsella realitzar un seguiment en el temps per comprovar la possible aparició de complicacions, seqüeles o patologies associades a la lesió.

 

Dr. Marcelo Fiorda Marzoli

N.col 8033